Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Společnost: Monika Hladíková DiS. (By Mona)

Se sídlem: Skalička 187, Skalička, 753 52

Mail: siti.bymona@seznam.cz

Identifikační číslo: 02047195

Kupující zaplacením zálohy nebo celé částky za objednávku stvrzuje, že souhlasí s níže uvedenými obchodními podmínkami, a zejména že byl poučen o možnostech odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží.

 1. Uzavření kupní smlouvy
  1. Veškerá prezentace zboží na webu http://bymona.cz/ (dále jen web) je informativního charakteru.
  1. Zaplacením zálohy nebo celkové částky se stává objednávka závaznou a kupující souhlasí s cenou a obchodními podmínkami.
  1. Na webu jsou informace o nákladech spojených s dodáním zboží, platné pouze pro doručování v rámci území České republiky.
 • Cena zboží a Platební podmínky
  • Ceny na webu jsou uvedené včetně daně, avšak prodávající si vyhrazuje právo na případné změny v cenách z důvodu měnící se situace na trhu – nakupující bude s cenou srozuměn před uzavřením kupní smlouvy (před zaplacením zálohy nebo celkové částky za zboží).
  • Kupující obdrží celkový výpočet ceny za zboží v mailu nebo ve zprávě na messengeru (dle komunikace) a má právo se rozhodnout o realizaci objednávky.
  • Zaplacením zálohy nebo celkové částky se stává objednávka závaznou. Částka za zboží a záloha je nevratná.
  • Cenu za zboží a náklady spojené s dodáním může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
   •  V hotovosti na uvedené adrese provozovny prodávajícího.
   • Bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2801782419/2010 vedený u FIO banky. (Variabilní symbol = číslo objednávky)
  • Záloha v předem domluvené částce je splatná do 7dní od zaslání platebních údajů, doplatek za zboží je splatný do 7 dní od zaslání fotografií hotových výrobků a to na stejný účet se stejnými údaji jako byla splatná záloha.
  • O přijetí platby bude kupující informován v mailu nebo ve zprávě na messengeru (dle komunikace).
 • Přeprava a dodání zboží
  • Dodání zboží závisí na předem domluveném termínu stanoveném v mailu nebo ve zprávě na messengeru (dle komunikace).
  • Kupující je povinen uvést pravdivé informace a pečlivou kontrolu svých údajů pro odeslání zboží.
  • Přeprava zboží probíhá zpravidla Zásilkovnou nebo Českou poštou (dle platných podmínek).
  • V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy (doporučuji zvážit dostatečné pojištění zásilky – za ztrátu či poškození nedostatečně pojištěné zásilky na žádost kupujícího nese riziko kupující).
  • V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží.
  • O odeslání zboží bude kupující informován v mailu nebo ve zprávě na messengeru (dle komunikace) V případě osobního odběru proběhne předání dle dohody.
  • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci.
 • Odstoupení od kupní smlouvy
  • Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy, pokud bylo zboží na jeho přání vyrobeno, nebo upraveno (zakázková výroba).
  • Při odstoupení od kupní smlouvy nebo nedodržení platebních podmínek je záloha nevratná a zboží je nabídnuto ke komerčnímu prodeji.
 • Reklamace
  • Ke každé objednávce je kupujícímu řádně vystaven doklad, který kupující obdrží spolu se zbožím. Doklad slouží zároveň jako záruční list.
  • Záruka se nevztahuje na zboží, které je opotřebeno jeho používáním či poškozeno nevhodným zacházením. Zákazníkovi je spolu se zbožím odeslán také návod k použití a údržbu (návod je také uveden na webu).
 • Ochrana osobních údajů
  • Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím a to za účely realizace objednávky.
  • Kupující bere na vědomí, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů
  • Osobní údaje budou zpracovány na dobu neurčitou a kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 • Dárkové poukazy
  • Dárkový poukaz je platný 6 měsíců od data pořízení, pokud nebylo domluveno jinak.
  • Dárkový poukaz je cenina vydaná prodávajícím a je uplatnitelná pouze k nákupu u prodávajícího By Mona – Monika Hladíková.
  • Kód na poukazu je jednorázový a nelze jej použít opakovaně.
  • Hodnota poukazu nelze kupujícímu proplatit v hotovosti.
  • Poukaz lze použít na zboží zakoupené u prodejce By Mona a lze jej použít i na náklady spojené s dopravou objednaného zboží.
  • Uplatnit poukaz lze vyplněním kódu a to pouze před platbou zboží.
 • Další práva a povinnosti smluvních stran
  • Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
  • Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy: siti.bymona@seznam.cz.

Ve Skaličce  3.6.2019

barevné šití pro děti